Rechten & Plichten 14

Het nieuwe fietsen |

De fiets is weer actueel in het strafrecht! Waarom? Omdat de regering inmiddels toch maar overstag is gegaan en heeft besloten om per 1 juli 2019 het gebruik van elektronische communicatieapparatuur (lees: je telefoon) op de fiets te verbieden. Reden genoeg voor ons om even stil te staan bij de nieuwe regelgeving. Neem je nooit de fiets? Ook dan is dit bericht relevant voor je want de regels veranderen ook voor automobilisten!

Goed, de nieuwe regel dus: het is alle bestuurders van voertuigen per 1 juli 2019 verboden om “tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler”. Dat is nogal een mond vol. Wat verandert er nu precies?

Allereerst vindt er de uitgebreid in het nieuws besproken verruiming van het verbod naar “alle bestuurders van voertuigen” plaats. Dit betekent dus dat niet meer alleen automobilisten, motorrijders, brom- en snorfietsers onder het verbod vallen. Ook bijvoorbeeld fietsers, trambestuurders en (jawel!) rolstoelers vallen vanaf juli volgend jaar onder het verbod. Wie zijn de schuldigen voor deze uitbreiding? De telecomproviders en de elektrische fiets. Door de steeds groter wordende databundels zijn mensen in het verkeer meer met hun telefoon bezig en door de elektrische fiets zijn de snelheidsverschillen op het fietspad toegenomen.

De tweede verandering in de regelgeving is ook interessant voor alle automobilisten onder ons. Ook voor hen worden de regels namelijk strenger. Tot 1 juli 2019 is het alleen verboden om tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden (hierover meer in “Rechten en Plichten 2” op onze facebookpagina). Na 1 juli 2019 wordt het echter verboden om een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Dat is ongeveer zo breed als het kan worden in de wereld van de gadgets. Wezen wij in een eerder artikel nog fijntjes op het feit dat je nog wel alle apparaten mocht vasthouden die geen verbinding konden maken met een mobiel netwerk, per 1 juli 2019 is het vasthouden van je ouderwetse MP3-speler en je navigatiesysteem dus ook uit den boze! Het lijkt wel alsof de regering onze artikeltjes leest.

Is er ook goed nieuws? Ja er is ook goed nieuws. Wij kwamen in maart 2018 met het bericht dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had geoordeeld dat het bedienen van een smartphone die in een telefoonhouder zit, niet valt onder het verboden “vasthouden”. Voor zover wij hebben kunnen achterhalen is de rechtspraak op dit punt niet veranderd. Nu het verbod ook ná 1 juli 2019 geldt op het vasthouden van je gadget, lijkt het erop dat het legaal blijft om je te laten afleiden door een telefoon in de telefoonhouder. Appverslaafde fietsers zouden dus kunnen overwegen om een telefoonhouder op hun stuur te monteren.

Maar er is meer: het verbod blijft enkel “tijdens het rijden” gelden. Sta je stil, dan zit je goed, mits je daardoor geen hinder of gevaar voor het overige verkeer veroorzaakt. Ook dat biedt mogelijkheden voor diegenen onder ons die niet zonder hun mobieltje kunnen.  Tot slot, voor diegenen die de grenzen van de nieuwe wet willen verkennen: het verbod ziet enkel op “mobiele” apparaten. Het is dan ook goed te verdedigen dat je apparatuur zonder accu of batterij tijdens het rijden mag vasthouden. Wat je daar precies aan hebt, weten we zelf echter nog niet precies…

Alles bij elkaar dus een forse verruiming maar het blijft mogelijk om je telefoon te gebruiken als fietser en automobilist. Kun je echt niet zonder vasthouden? Reserveer dan vast even het voor jou toepasselijke boetebedrag op je spaarrekening:
Automobilisten, motorrijders en brommobielers: € 240,-
Brom- en snorfietsers: € 160,-
Fietsers, scootmobielers en rolstoelers: € 95,-

BONUSWEETJE I:
Paarden vallen niet onder het smartphoneverbod omdat een paard niet valt onder de definitie van een voertuig. Appverslaafden, kom te paard! Zonder kar erachter overigens, want dan geldt het verbod weer wel…

BONUSWEETJE II:
De regels voor wagens zijn ook van toepassing op optochten van voetgangers die op de rijbaan lopen. Mocht je ooit een dergelijke optocht leiden, houd je telefoon dan in je zak!