Rechten & Plichten 10

Geen crimineel, toch wat te verbergen |

Veel mensen die zeggen geen bezwaren te hebben tegen vergaande uitbreiding van opsporingsbevoegdheden, zeggen dat omdat ze denken dat het uitbreiden van de mogelijkheden voor opsporing enkel criminelen treft. Omdat ze zichzelf geen crimineel vinden, hebben ze het idee dat zij niet worden geraakt door een uitbreiding van opsporingsbevoegdheden. Dat is niet alleen onjuist in het licht van algemene privacybescherming, maar zelfs in strafrechtelijk verband.

Het idee van niets te verbergen hebben is voor een belangrijk deel gestoeld op de aanname dat vergaande opsporingsbevoegdheden alleen worden ingezet tegen ‘criminelen’ of ‘terroristen’. Die aanname is onjuist. Opsporingsbevoegdheden worden namelijk ingezet bij het ophelderen (en soms voorkomen) van strafbare feiten, ongeacht of deze gepleegd zijn door ‘criminelen’ of door ‘niet criminelen’. Dus ook als jij iets verkeerd doet.
Een voorbeeld: je zit achter het stuur in de auto en krijgt een melding van een e-mailbericht. Omdat je hebt gesolliciteerd en een reactie verwacht, kun je het niet laten héél snel een blik op je telefoon te werpen. Op dat moment steekt net een dame op leeftijd over zonder te kijken. De aanrijding kost haar het leven.
Heb je dat gewild? Heb je het ongeluk op de koop toe genomen? Ben je hier doelbewust over een grens gegaan waarmee je jezelf niet meer onder de groep ‘brave burgers’ schaart maar onder de groep ‘criminelen’? Waarschijnlijk niet.. je voelt je waarschijnlijk ellendig maar geen crimineel. Toch heb je wat te verbergen, want het verschil tussen rijden met en zonder telefoon in de hand kan je in het geval uit het voorbeeld 6 jaar gevangenisstraf schelen. Wij spreken veel mensen die zichzelf niet crimineel vinden, maar moeten de eerste nog tegenkomen die zich in die wetenschap niet even achter de oren krabt voordat hij besluit dat hij niets te verbergen heeft.

Het is – in strafrechtelijk verband – dus niet relevant of je een crimineel leven leidt, maar of je weleens een wet overtreedt. Ga daarom eens bij jezelf na of jij weleens iets doet wat eigenlijk niet mag.. dan heb je misschien meer te verbergen dan je denkt.